STAP 1: 	KENNISMAKING

HET PAPIERBROUWERIJ VIER-STAPPEN-PLAN


STAP 1: KENNISMAKING

Hallo! Aangenaam kennis te maken! In de kennismakingsfase bespreken we het ontwerp aan de hand van een designbrief. Op deze manier krijg ik snel duidelijk welke kant u op wilt gaan.

STAP 2: ONTWERPEN

HET PAPIERBROUWERIJ VIER-STAPPEN-PLAN


STAP 2: ONTWERPEN

Na een gedegen vooronderzoek, gaat de Papierbrouwerij starten met het uitwerken van vier verschillende opties. Deze vier opties worden aan u gepresenteerd en samen besproken. Uit deze bespreking komt een helder beeld van het te realiseren ontwerp.

STAP 3: REALISATIE

HET PAPIERBROUWERIJ VIER-STAPPEN-PLAN


STAP 3: REALISATIE

We gaan aan de slag met het maken van mooie en tastbare creaties zoals een huisstijl, een website, een applicatie of een boek. Ook in deze fase houden wij u steeds op de hoogte van de vorderingen.

Tevens hebben wij (in overleg) contact met de backend-developer en drukker zodat u hier niet naar hoeft om te kijken. Het uiteindelijke product wordt kant en klaar geleverd op uw (digitale) stoep.

STAP 4: GOED-BETER-BEST

HET PAPIERBROUWERIJ VIER-STAPPEN-PLAN


STAP 4: GOED-BETER-BEST

Omdat u net zo ambitieus bent als wij, willen we onze inzet meten, evalueren en verbeteren. Daarom bespreken we elk afgerond project met elkaar. We kijken waar we het nog beter kunnen doen. Dat maakt het verschil!